O 3D project

Projekční činnosti se zabýváme 40 let a v současné době projekční kancelář tvoří dva spolupracovníci. Za dobu naší činnosti bylo realizováno několik desítek staveb, především rodinných domů, rekreačních objektů, hospodářských staveb, bytových staveb, půdních vestaveb, rekonstrukcí jak rodinných domů usedlostí či základní nebo mateřské školy.

Naše kancelář nabízí investorům komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti v oblasti občanské a bytové výstavby. Provádíme též poradenskou a konzultační činnost.

Pro zpracování kompletní projektové dokumentace jak novostaveb tak rekonstrukcí tzn. všech potřebných dílčích částí projektů  (stavební část, vodovod a kanalizace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, statika, požárně bezpečnostní řešení, geologie, geodézie, dopravní inženýrství) spolupracujeme s řadou externích specialistů - autorizovaných architektů, inženýrů a techniků. Členství v profesních komorách Vám dává záruku vysoké kvalifikace a orientace v oboru.

Naše projekční kancelář zpracovává projektovou dokumentaci v digitální podobě prostřednictvím výpočetní techniky vybavené specializovaným softwarem ArchiCAD, který umožňuje vytvářet projekt pomocí parametrických trojrozměrných prvků a poté vytvářet různé vizualizace, průlety apod. Použitím software se výrazně snižují komplikace v případě změn a úprav zpracovávané dokumentace a investor má jasnou představu o budoucím vzhledu projektovaného objektu.

Snahou naší kanceláře je pomoci Vám naplnit Vaše představy, být Vám partnerem a respektovat Vaše osobní přání a požadavky. Zákazník u nás má možnost připravit svou stavbu od projednání a specifikace záměru, přes zpracování architektonické studie řešení stavby, její projednání s příslušnými úřady a orgány, jejichž účast v rámci následných stavebních řízení se předpokládá, dále pak zpracování samotné projektové dokumentace v jednotlivých stupních (pro územní a stavební řízení) a zajištění potřebných povolení ze strany úřadů (územní rozhodnutí a stavební povolení).

V rámci následné spolupráce pak mají naši zákazníci možnost využít služeb v podobě konzultací, odborného vedení investorského a autorského dozoru v průběhu stavby a to až po pomoc při přípravě dokončené stavby k provedení kolaudace stavby. Rovněž zajišťujeme služby v oblasti diagnostiky poruch a problémů u existujících staveb. 

Můžete se na nás rovněž obrátit se svým přáním navrhnout a připravit projekt stavby nejen bytové, ale i stavby občanské vybavenosti, provozní a výrobní.

Naše pole působnosti není omezeno pouze na Pardubický kraj či Východní čechy, ale působíme po celé České republice.